Ovu knjigu, jula prošle godine, prihvatio je da objavi Dejan Mastilović, vlasnik i direktor izdavačke kuće "Filip Višnjić", ali...