Dvadeset minuta kasnije, sedeo je za stolom u trpezariji i punio penkalo. Pero je brisao o krpu koja mu je služila specijalno za to. Presavio je načetvoro parče hartije pred sobom. Sad kad je imao svoje radno mesto, bio je zadovoljan - uprkos zbunjenosti koju je u njemu pobuđivao Glas.