Ima filmova koji nemaju sreće, filmova koji baš nemaju sreće, filmova koji su totalni baksuzi i ima „Lov“ Krega Zobela.