"To je onaj život, gde sam pao i ja", čuveni je stih kojim počinje pesma "Tamnica", jednog od najpoznatijih dela Vladislava Petkovića Disa koji je rođen na današnji dan 1880. godine.