Lido, Venecija – Čak tri filma u festivalskoj završnici bave se mikrokosmosom porodice, koja bi u ovo naše doba nekako da i dalje ostane osnovna ćelija društva uprkos svim mogućim varijantama disfunkcionalnosti i pritisaka spolja. Zapravo, porodica i unutrašnji odnosi unutar nje nametnula se kao glavna tema najvećeg broja filmova u ovogodišnjem glavnom takmičarskom programu. Od samog početka i filma Hirokaza Kore Ede, preko filmova Baumbaha,…