Naočare za sunce treba da budu shvaćene kao predmet koji je mnogo više od modnog detalja