Iz straha od zaraze, ljudi preteruju s upotrebom određenih sredstava za dezinfekciju, a koja imaju štetan uticaj po našu lepotu...