Lizo puca od samopouzdanje i želela bi da se mnoge žene ugledaju na nju