U Britaniji trenutno vlada jedan veoma opasan trend među ženama.