Danas ona ima 18 godina i proglašavana je i ženom s najlepšim licem