Borba protiv širenja epidemije ograničava kretanje ljudi