Među mnogim procedurama koje su vezane za kosu, laminacija ima posebno mesto. Međutim, ona nije toliko pristupačna koliko bismo želele, pa se jeftiniji postupci i dalje smatraju najpopularnijim.