Nadamo se da tvoj mobilni paket podrazumeva neograničene besplatne minute, s toga će ćaskanje sa najboljom sestrom, drugaricom, kumom moći da traje do kasno u noć