Dabar je vodena i kopnena životinjska vrsta i najveći glodar severne polulopte. Nalazi na najvišem stepenu razvoja po svojoj veličini, telesnoj građi i sposobnosti. Kao i svi glodari, tako i dabrovi imaju četiri moćna sekutića izrasla u obliku dleta.