U novonastaloj situaciji, sve više ljudi nudi pomoć onima kojima je najpotrebnija. Najnoviji primer humanosti su članovi KDVSP Policajac.