Britanska humanitarna organizacija udružila se sa naučnicima kako bi se utvrdilo da li se može pseći njuh iskoristiti u otkrivanju bolesti COVID-19.