Kao što dolazak bebe u kuću uslovljava promenu navika i uspostavljanje nekih novih pravila među mamom i tatom, tako prinova utiče i na promenu načina ponašanja kućnih ljubimaca.