Zatvorski čuvari u Kostariki satima su vrebali mačku koja je pokušavala da unese mobilni telefon u zgradu državnoga zatvora.