Iako su vrlo omiljene i detaljno proučavane, biolozima je dosad bila nepoznata osnovna navika koala - kako ti australijski torbari piju vodu.