Srpski telegraf je krajem prošle godine krenuo u borbu za bolju budućnost životinja u Srbiji. Tada je Ministarstvu pravde dostavljena inicijativa za izmenu Krivičnog zakonika sa ciljem da se kazne za zlostavljanje, napuštanje i ubijanje životinja povećaju. Zahvaljujući potpisima peticije za oštrije kažnjavanje zlostavljača životinja i organizatore borbi životinja, u maju 2019. godine izmenjen je član 269 Krivičnog zakonika, posvećen ubijanju i zlostavljanju životinja. Primena ovih izmena počinje danas!

 859