Dosadašnje istraživanje pokazalo je da pacovi, koji su mahom ozloglašeni, pomažu drugim jedinkama u nevolji, kao i da uzvraćaju uslugu onima koji su im nekada priskočili u pomoć.