Pripadnik jedne od najređih vrsta slepih miševa otkriven je u rukavu jednog kaputa u prodavnici odeće u Velikoj Britaniji.