Posle dva meseca karantina u Italiji, sve se češće mogu videti morske životinje u kanalima Venecije u koje su se, zbog na smanjenog saobraćaja, sada vratile patke, labudovi, hobotnice i - prozirna voda.