Naši ljubimci svakodnevno ostaju sami u kući na par sati, i u tom periodu nestrpljivo čekaju povratak svoje ljudske porodice.