Pile možda i ne bi pokazalo svoju opaku stranu, da ga jedno mače nije ćuškalo po dvorištu.