Mere ograničenja kretanja i okupljanja ljudi zbog pandemije koronavirusa usrećile su životinje u celom svetu.