UN-ova Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES), regulator globalne trgovine divljim životinjama, na 18. zasedanju konferencije stranaka napravila je značajan korak ka zabrani prodaje divljih slonova zoološkim vrtovima širom sveta, što je, prema mišljenju ekologa, istorijska pobeda.