Antonio Banderas pao je potpuno u drugi plan jer su svi gledali u nju.