Ponekad zaista deluje kao da se modni dizajneri zavitlavaju s nama