Trebalo bi znati koje se košulje uvlače u pantalone, a koje se nose preko njih