Mnogi od vas će sesložiti da nema gore frizure od takozvane "tuta frizure" koja je bila popularna u devedesetim godinama prošlog veka.