Kompaktni ili kameni preporučuju se osobama sa masnijom kožom, bez obzira na godine