Ako pazarite u popularnim lancima koji prodaju odeću, onda vodite računa o ovome