Edicija izdavačke kuće Pčelica UPOZNAJMO SRPSKU TRADICIJU, autorki Stajke Rajić i Ivane Stanković, sa ilustracijama Marine Veselinović, namenjena je svima onima koji žele da steknu osnovna znanja o našoj nacionalnoj tradiciji, običajima, narodnom stvaralaštvu, materijalnoj i nematerijalnoj kulturi.