Pandemija koronavirusa prikovala je decu za kuće, pa samim tim i za računare i tablete. Osim onlajn nastave, deci je sada dozvoljeno da više koriste internet. Međutim, podaci pokazuju da je takozvanih internet predatora u ovim danima sve više.