Normin dugogodišnji menadžer, glumac Džasper Kole, kao i njegov suprug Denis Turone, u glumičinu čast će u martu ove godine organizovati proslavu