Brojne vannastavne aktivnosti, zamenile su druženje roditelja sa decom u slobodno vreme, što donosi veoma loše posledice