Ostraživanje je pokazalo da su prvorođeni imali 30 odsto veći rizik da umru na rođenju u odnosu na braću i sestre, što je kasnije uslovilo probleme sa viškom kilograma