Najnovijim izmenama i dopunama Porodičnog zakona ukidaju se dečiji brakovi i Srbiji.