Evropski sud za ljudska prava doneće danas presudu povodom interesantnog slučaja koji se tiče bračnih odnosa u Grčkoj, u kojem su dvoje nepriznatih supružnika tužili tu zemlju tvrdeći da im je prekršeno pravo na brak.