Poslednja gotovo dva meseca deca u Srbiji provela su mahom u svojim kućama, te su mnogi možda i više nego inače koristili računare, tablete i mobilne telefone.