Jedna od prvih asocijacija na Sloveniju je čuvena, u pesmama opevana, planina Triglav.