Donguan je grad u kojem ima mnoštvo parkova i muzeja posvećenih Opijumskom ratu.