Broj dolazaka turista u Hong Kong smanjen je za skoro 40 odsto u avgustu na godišnjem nivou.