Danas, o hrabrosti meštana Dragačeva i sela u okolini svedoči spomen-česma Rusovača, koja se nalazi na planini Jelici...