Pećine, hramovi i grobnice u Petri otkrivaju ostatke izuzetne civilizacije.