Ako postoji neko ko zaslužuje privatni ostrvski odmor, to ste vi - i sedam vaših najbližih prijatelja.