Dužina toka reke Vrelo iznosi 365 metara i jedna je od najkraćih reka u Evropi.