Među 140 zemalja koje su se našle "na meti" "Svetskog ekonomskog foruma"(World Economic Forum- WEF) Španija je na prvom mestu, a Srbija...