Sa postupnom eksploatacijom šljunka u blizini Bele Crkve, počev od 1904. godine, polako se formiraju baseni današnjih jezera...